Frist for påmelding båtopptak høst 2012/Fjerning av hengere

Utskrift E-post

Siste dag for påmelding til båtopptak er torsdag 11.oktober.

Fristen er satt for at vi skal få oversikt og kunne melde tilbake til de som ikke har havneplass om det vil være plass til også dem på land i år.

Samtidig minner vi om at alle som har båthengere stående på anlegget må fjerne disse innen 1 uke før opptak. Slik det er nå står det spesielt på øvre plass mange hengere i veien for plassering av båtene som skal på land. Hengere som ikke er flyttet fjernes for eiers regning og risiko. Ta gjerne kontakt med havnesjef dersom det er spørsmål vedrørende dette.

Treff: 2730