Askelacdden 2020

Utskrift E-post

Da er det åpnet opp for påmelding til Askeladden 2020. Invitasjonen finner du på regattasiden eller direkte her . Nytt av året er at DH og Singelhand klassene teller i Seilmagasinets Shorthand ranking. Vi har endret på innbetaling av startkontigent til Vipps innen påmeldings fristen.

Regattaen er underlagt Seilforbundets smittevernveileder, som bl.a. begrenser besetningen til kun
husstandsmedlemmer for alle båter med en besetning på mer enn 2 personer.
En besetning av husstandsmedlemmer kan bestå av fra 1 person og opp til det antall personer som
utgjør et vanlig fullt mannskap.

Treff: 1007