Referat Regattakomite 071119

Utskrift E-post

Referat Regattakomitemøte, samt fellesmøte med Milde Båtlag  071119.

Tilstades; Terje, Paul, Per Fra Milde; Kjell, Berit og Bjørn,

Fylgjande datoer for regattaene er lagt inn i terminlista som vart stadfesta på terminliste møte i Hordaland Seilkrets den 141119, der vi var representert med Terje Klyve og Per Aga

Korsfjordtrimmen; 12 mai, 26 mai, 9 juni, 23 juni, 11 august, 25 august og 8 september. 

Os Trimmingsseglaser; 28 april, 5 mai, 19 mai, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 4 august, 18 august, 1 september, 15 september, 22 september og 29 september.

Huftarøy Rundt; Kristi Himmelfartsdag 21mai.

Askeladden; 29og 30 august ):Veke 35, for å beholde plassen tettast opp til første helga i september, som då av og til vil havne i siste helga i august, i høve til nærliggande regattaer.

Ad Korsfjordtrimmen; Det blei diskutert om å innføre egen klasse for dei meir reine regattabåtane som har Performance eller Sportboat i målebrevet.(eks; J88, J80, Express,etc)

For å innføre denne klassen bør vi ha minst 3 påmeldte båtar.

Når det gjeld klasseinndelingenblei det diskutert om vi skal ta i bruk CDL. Class Division Length er eit uttrykk som gjenspeilar båten sin teoretiske fart på kryss. Det står i målebrevet i høyre kolonne. Fordelen med systemet er at vi får meir lik størrelse på båtane i dei forskjellige klassane, og at klasseinndelinga vil vera meir stabil fra år til år sjølv om ratingtallet vert endra. Vi kom ikkje fram til avklaring på dette punktet .

Det blir 3 startar på Korsfjortrimmen til neste år.

Turklassen blir til neste år gratis i Korsfjordtrimmen for å prøve å stimulere til rekruttering.

I Korsfjordtrimmen vil vi gi tillatelse til å bruke autopilot viss båten seiles av 1 eller 2 personar ( Det vil sei at viss ein er i manko på mannskap ein av desse regattaene så kan ein bruke autopilot denne gongen uavhengig om ein er påmeldt med ShortHand målebrev eller Fully Crewed målebrev)

NOR rating vil utstede 2 målebrev pr båt i 2020, ein for fullt mannskap og ein for Shorthanded. Dette vil opne for at vi kan ta påmeldte båtar med Shorthanded målebrev i Korsfjordtrimmen, då vi vil ha ratingtall for tre tall systemet tilgjengelig. Skal ein bruke Shorthandmålebrevet ved påmelding må ein segle heile serien med 1 eller 2 ombord. 

På vårt separate møte kom det fram fygjande: 1 ) Det etterlyses meir informasjon om styrets virksomhet i Os seilforening 2) Forslag iom innkjøp av felles Ozon apparat for å fjerne lukt i båten støttes av komiteen.3) Hordaland Seilkrets har tildelt Os Seilforening 70 terminliste kalendere til utdeling blant aktive seilere 

Vi  planlegger nytt møte i mars /april 2020                                                                                                                Referent Paul og Per

Treff: 469