Bilder

Kontaktinfo styret

Utskrift E-post

Mailadresse

styret@os-seilforening.org

Styrets medlemmer 2017

Terje Klyve, Styreleder 

Stig Kjørsvik, Nestleder styremedlem 

Per Aga, Styremedlem 

Svein Skoglund,  Styremedlem 

Trygve Birkeli, Styremedlem

Terje Boge, Styremedlem

Morten Rait, Vara

 

Treff: 6571