Jolleinfo

Tildeling fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

 Utskrift E-post

Vi har mottatt følgende fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest :

 

Vi kan med glede bekrefte tildeling av kr 75,000 til OS SEILFORENING vedrørende "Oppstart jollegruppe for barn" fra Ildsjelfondet. Midlene blir overført til organisasjonens kontonummer innen kort tid, og skal benyttes til formålet dere har søkt støtte til. Vi takker for at dere er med på å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre

 

Dette er veldig gledelig og hjelper oss i arbeidet med å fremme seilsporten blandt barn/unge som et lavterskel tilbud.

Treff: 35

Om jollegruppa

 Utskrift E-post
Jolleseiling i Os Seilforening
 
Målgruppe
Jolleseiling er en aktivitet som passer både barn og voksne.Os Seilforening ønsker å skape et godt sosialt miljø i foreningen og hovedmålgruppen for jolleseiling er hovedsakelig barn og unge mellom 6 og 14 år.I tillegg disponerer foreningen båter som egner seg godt for ungdom fra ca 14 år og oppover. Vi forsøker også å gi de viderekomne et tilbud om regattatrening og støtte opp om deltagelse i regattaer og samlinger på lokalt og nasjonalt plan i den grad det er interesse for dette.
 
Formål
Os Seilforening ønsker først og fremst å lære barna å bli trygge på sjøen. Ved lære å håndtere en seiljolle under ulikeforhold lærer man både respekt for sjøen og naturkreftene. Samtidig gir det stor glede å kunne mestre en liten jolle og forstå hvordan kreftene kan utnyttes til både fart og spenning under trygge forhold.
 
Foreldre/foresatte og barn sammen
Jolleseilingen er ikke som annen fritidsaktivitet for barn. Forutsetningen for at barna skal ha det hyggelig og trivelig er at foredre/foresatte deltar selv i aktivitetene.Slik sett er jolleseiling en foreldredrevet aktivitet.Foreldre/foresatte må delta i klargjøring og rigging av båter, utsett til sjø, bidra med hjelp når barna skal ha på vester m.v. Og ikke minst, klesskifte når kalde hender og føtter skal varmes.Selvsagt er det fullt mulig av flere foreldre deler på å delta hver gang, men det forutsettes at foreldrene selv ivaretar dette hensynet.
 
Sikkerhet ved jolleseiling
Jolleseiling er en trygg og sikker aktivitet. Foreningen disponerer flere følgebåter og det er alltid flere voksne med følgebåt like i nærheten av de som seiler.Før eller siden vil ender ofte jolleseileren i vannet.Med skikkelig redningsvest, gode klær og følgebåt med foreldre få meter unna, er dette som oftest en viktig og nyttig erfaring for en liten kommende seiler.Det er en viktig erfaring også å kunne håndtere en slik situasjon.
 
 
Båtene våre
Foreningen disponerer 6 optimistjoller i varierende stand. I tillegg har foreningen 2 sniper og en tokrone.Optimistjollene egner seg svært godt for barn fra 6 år og oppover til rundt 14 år.Snipene egner seg godt for ungdom fra 13-14 års alderen avhengig av seileferdigheter.Tokronen er ideell som opplæringsbåt med en voksen og 2-3 barn eller 2-3 ungdommer eller 2 voksne.
Som følgebåter disponerer foreningen en 14 fots Askeladden samt en RIB.
 
 
En typisk jolletreningsøkt i Os Seilforening
Vi har vanligvis jolleseiling på mandager og starter sesongen i slutten av april/begynnelsen av mai. En typisk treningsøkt ser slik ut:
 Oppmøte før kl 1800
 Gjennomgang med seilere og foreldre av hva som skal skje ? vurdering av vær&vind
 Sjøsetting og rigging av joller dersom været er OK
 Klargjøring av følgebåter
 Vi seiler i hovedsak i området utenfor havnen med veiledning og støtte fra følgebåtene
 Kl 1930-1945 går vi i land
 Vi tar på land båter og sjekker utstyr og rydder sammen.
 Vi samles og snakker om hva vi har trent på og kombinerer gjerne dette med noe enkelt å spise/drikke som foreldrene bytter på å organisere.
Dersom været ikke tillater sjøsetting og seiling rigger vi gjerne til noen båter og tørrtrener litt på land og bruker været til å illustrere viktige prinsipper ved seilingen.I tillegg sjekker vi utstyr, reparerer det som er ødelagt og forsøker å formidle budskapet om at både båt og utstyret må sjekkes, vedlikeholdes og holdes i orden så lenge man har til hensikt å være på sjøen.
 
Ungdom fra 13-14 års alderen er som oftest litt mer erfarne dersom de tidligere har deltatt på jolleseilingen som barn.De rigger gjerne båtene selv og foretar enkelt vedlikehold på båtene.Likevel er det viktig at foresatte/foreldre deltar under treningen.Uansett alder på deltakere, skal følgebåt alltid være på sjøen og i nærheten av de seilende når organisert trening foregår i regi av jollegruppen i Os Seilforening.
 
Foreningen har naturligvis begrenset med båter. Om det er mange som vil seile, er det naturlig at det byttes på båtene. Dette gjøres for eksempel ved at 2 går sammen og deler på en båt og bytter på å seile. De minste kan også seile 2 i en båt. Det er også fint om de som er yngst seiler sammen med en mer erfaren første gangen.
 
 
Hva er kravene for å være med på jolleseiling?
 
Krav til de deltakende barna:
Du må være medlem i Os Seilforening (barn kan være juniormedlem)
 Du må ha lært å rette deg etter anvisningene som instruktøren gir
 Du må ha med deg en voksen(foreldre/foresatte/slektning eller lignende) på hver trening
Du må like sjø, vann og båt
Du må kunne svømme
 
 
Krav til sikkerhet:
Barn under 11 år skal ha sin egen typegodkjent redningsvest på seg under hele treningsøkten med mindre instruktør gir annen beskjed.(ikke flytevest, patron/oppblåsbar eller andre flyteplagg.
Barn som seiler optimist skal ha med seg nødvendig komplett klesbytte
Barn skal være godt kledd, lett praktisk og vindtett/vanntett yttertøy, varm underbekledning, gjerne med stilongs selv om det er sommer (!) Lue og enkle tynne hansker er absolutt å anbefale.
Vi anbefaler tørrdrakt, men dette er ikke et krav.
Barn over 11 år kan ha flyteplagg
 
Krav til foreldre/foresatte
Du må se betydningen av å delta på jolleseiling sammen med barna
Du må avse tilgjengelig tid og like å gjøre ting sammen med andre
Du må forstå at jolleseiling for barn ikke er et sted man "leverer barna" og "henter dem" når de er ferdige med treningen.
Du forstår at du som foresatt er ansvarlig for barnets sikkerhet - også under treningen.
Du er forberedt, er godt kledd, har tilgjengelig tid og forstår at et godt miljø er et miljø der alle bidrar.
 
 
Hva koster det å være med på jolleseiling?
Seiling kan være en meget dyr sport på for den som planlegger regattadeltakelse og konkurranser på høyt nivå.Jolleseiling i Os Seilforening er imidlertid en billig og overkommelig kostnad for de aller fleste.
 
Deltakelse er gratis men du må være medlem av Os Seilforening. Medlemsavgift pr år for juniormedlem finner du på våre nettsider.I tillegg til avgift pr år som juniormedlem, vil det påløpe utgifter til skikkelig redningsvest (også for foreldre/foresatte som skal være med). Dersom barnet synes jolleseiling er gøy, kan det være lurt å gå til anskaffelse av en god tørrdrakt. I tillegg kan det komme utgifter til enkel mat under trening eller andre mindre utgifter som det deles på blant deltakerne.
 
 
Mange muligheter
Os Seilforening holder til i svært attraktive fasiliteter på Strøno. I umiddelbar nærhet finner vi antakelig Norges beste område for sjø og båtliv. Dette prøver vi å utnytte på flere måter. De siste årene har vi bl.a. arrangert overnattingstur til Oksebåsen på Forstrønen. Mulighetene er mange, men enhver aktivitet knyttet til sjø krever at foreldre/foresatte selv deltar.
 
Regatta og konkurranser
For de viderekomne er Os Seilforening aktivt med i Hordaland Seilkrets og vi deltar jevnlig på ulike samlinger og regattaer i ulike jolleklasser. Vi tilbyr derfor også et miljø og utfordringer for ungdom som er preget både av fart og spenning. Se våre egne regatta-sider hvor du finner terminlister, oversikt over sesongens samlinger m.v. Nye junior medlemmer med aktive foreldre er hjertelig velkommen i Os Seilforening !

Treff: 10777

Underkategorier