Bilder

Innkalling årsmøte 2014

Utskrift E-post

 Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

tirsdag 4. mars 2014 kl. 1900

i Kvernavika

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent
  2. Årsmelding 2013 
  3. Regnskap 2013
  4. Budsjett 2014
  5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen
  7. Innkomne forslag
  8. Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (innen 18.02.2013).

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

Treff: 2342