Innkalling årsmøtet

Utskrift E-post

 Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

tirsdag 5. mars 2013 kl. 1900

i Kvernavika

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent
  2. Årsmelding 2012
  3. Regnskap 2012
  4. Budsjett 2013
  5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen
  7. Innkomne forslag
  8. Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (innen 19.02.2013).

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

 

Innkallingen kan du også laste ned her.

Styret

Treff: 1950