Saksliste Årsmøtet 2021

 Utskrift E-post

Til medlemmer i Os Seilforening 20.04.2021


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Os Seilforening
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.02.2021 og 03.04.2021

Årsmøtet avholdes den 28.04.2021 utenfor Klubbhuset i Kvernavika

Under følger saklisten for årsmøtet:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigete
 2.  Godkjenne innkallingen
 3.  Godkjenne saklisten
 4.  Godkjenne forretningsorden
 5.  Velge dirigent
 6.  Velge referent
 7.  Behandle idrettslagets årsberetning
 8.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 9.  Behandle forslag og saker
 10.  Fastsette medlemskontingent
 11.  Vedta idrettslagets budsjett
 12.  Valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer og varamedlemmer
  4. o revisorer
  5. Leder og to medlemmer til valgkomiteen
  6. To medlemmer til kontrollkomiteen.

 

Følgende dokumenter finner du under "Styredokumenter" på Medlemssiden. NB! Du må være innlogget for å se disse

 

Styrets forslag til forretningsorden

Idrettslagets årsmelding

Regnskap med revisors beretning

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] og
prisliste

Styrets forslag til budsjett (tilbud fra Jamax på flytebrygger og utriggere vedlagt, pris ex moms).

Treff: 137

Årsmøtet I Os Seilforening utsettes igjen

 Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening UTSETTES EN GANG TIL

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 13. apri er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 3 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til onsdag 28. april kl. 1900. Møtested bekreftes senere.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 408

Innkalling til årsmøte 2021

 Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening avholdes 23.mars 2021, kl 1900.
På grunn av korona trenger vi et større lokale og møtested blir derfor Kløvertunet, Osøyro.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste, andre nødvendige saksdokumenter og forslag vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside og Havneweb senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Mvh
Styret

Treff: 554

Årsmøtet I Os Seilforening utsettes

 Utskrift E-post

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 23. mars er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 4 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til tirsdag 13. april kl. 1900. Møtested fremdeles Kløvertunet, Osøyro.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 455

Hjertestarter

 Utskrift E-post

Hei adle! Slik det no ligg ann, så let set seg ikkje gjere å arrangere kurs i livredning. Hjertestartaren er imidlertid klar, og eg anbefalar ein kikk på denne videoen.  

https://www.youtube.com/watch?v=AfokyU1MukU

Treff: 1672