Gamle seil - Gjenbruk

 Utskrift E-post

Jeg har en forespørsel til deg angående brukte seil.

Jeg jobber for tiden i to bofellesskap for mennesker med psykisk utviklingshemming (Rostadheimen Bofellesskap på Garnes, og Kvernevikstemma Bofellesskap på Tertnes).
I arbeidet mitt med beboere, bruker jeg mye farger og maling, da det på denne måten er en flott vei å kommunisere med beboerne på, og å gjøre noe felles for å oppfylle en fantasi.
Noen av beboerne er veldig kreative selv, og kan både male og tegne., andre har en kreativ fantasi, og ønsker å få ting realisert fra tanke til bilde. Det er fascinerende å få lov til å være med i denne kreative verden og å se gleden når resultatet er ferdig.
For en tid tilbake, fikk vi på Atelier whatELSEisnew noen brukte seil fra en bekjent av en av kunstnerne som holder til her.
Materialet disse seilene er laget av, viste seg å være helt fantastisk til maling, og har blitt brukt til å lage 17. Mai fane til Rostadheimen Bofellesskap i Arna blant annet.
Materialet er slitesterkt, tåler litt "juling", og fungerer veldig fint med akrylmaling og vannfast tusj. Noen av beboerne er veldig kreative, og har en god fantasi.
Beboerprosjektene det her er sendt bilder av, er satt i gang etter ønske og plan, ide og design fra beboer, og utført av personalet i samarbeid med beboer.
Prosjektene er ofte langvarige og går over flere uker, og gjennom dette samarbeidet åpner det seg gode muligheter for relasjonsbygging.
Men tanken på hva kreativitet fører til av positive opplevelser, har jeg lyst å involvere flere beboere i dette, og også engasjere beboere som både kan male og tegne selv, og bidra til at også flere kan få oppleve denne mestringsfølelsen det er å ta en ide fra en tanke til et ferdig kunstverk.
I denne forbindelse, lurer jeg på om det er noen av dere som har brukte seil, som ikke brukes lenger og som dere kunne tenke dere å donere til kreativt gjenbruk og glede for disse brukerne.
Jeg kan hente og lagre dette på mitt Atelier i den gamle Pedek fabrikken på Hop.
Seilene blir delt opp i passe emner og hele seilet blir utnyttet.
Det hadde blitt satt utrolig pris på dersom noen av dere har seil som ikke skal brukes lengre og kunne tenkt dere å bidra til positiv kreativ utfoldelse til disse brukerne.

Jeg takker på forhånd for hjelpen,

Med vennlig hilsen
Hilde Ingebrigtsen

email: hijo007@hotmail.com

mobil: 903 61 677

Treff: 70

Viktig for nattseilas

 Utskrift E-post

Prinsippet er følgende:
Når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød.
Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

Les mer her


Treff: 179

Saksliste Årsmøtet 2021

 Utskrift E-post

Til medlemmer i Os Seilforening 20.04.2021


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Os Seilforening
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.02.2021 og 03.04.2021

Årsmøtet avholdes den 28.04.2021 utenfor Klubbhuset i Kvernavika

Under følger saklisten for årsmøtet:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigete
 2.  Godkjenne innkallingen
 3.  Godkjenne saklisten
 4.  Godkjenne forretningsorden
 5.  Velge dirigent
 6.  Velge referent
 7.  Behandle idrettslagets årsberetning
 8.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 9.  Behandle forslag og saker
 10.  Fastsette medlemskontingent
 11.  Vedta idrettslagets budsjett
 12.  Valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer og varamedlemmer
  4. o revisorer
  5. Leder og to medlemmer til valgkomiteen
  6. To medlemmer til kontrollkomiteen.

 

Følgende dokumenter finner du under "Styredokumenter" på Medlemssiden. NB! Du må være innlogget for å se disse

 

Styrets forslag til forretningsorden

Idrettslagets årsmelding

Regnskap med revisors beretning

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] og
prisliste

Styrets forslag til budsjett (tilbud fra Jamax på flytebrygger og utriggere vedlagt, pris ex moms).

Treff: 378

Båtparade 17.mai

 Utskrift E-post

17. mai arrangeres det båtparade i Byfjorden. For påmelding se Båtparade 17. mai

Treff: 196

Årsmøtet I Os Seilforening utsettes igjen

 Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening UTSETTES EN GANG TIL

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 13. apri er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 3 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til onsdag 28. april kl. 1900. Møtested bekreftes senere.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 636