Hjertestarter

 Utskrift E-post

Hei adle! Slik det no ligg ann, så let set seg ikkje gjere å arrangere kurs i livredning. Hjertestartaren er imidlertid klar, og eg anbefalar ein kikk på denne videoen.  

https://www.youtube.com/watch?v=AfokyU1MukU

Treff: 304

Årsmøte dokumenter 2020

 Utskrift E-post

Da er dokumentene for årsmøtet lagt ut. Du finner disse på Medlemssiden etter at du har logget deg inn. Dokumentene vil også bli lagt ut i klubbhuset i Kvernavika

Treff: 574

Dokumenter til årsmøtet 2019

 Utskrift E-post

Dokumenter til årsmøtet 2019 er nå lagt ut. Du finner disse på Medlemssiden etter at du har logget deg inn

Treff: 670

Innkalling til årsmøtet

 Utskrift E-post
Årsmøtet i Os Seilforening avholdes i Kvernavika 19 februar 2020 kl 1900. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Åsmøte dokumenter legges ut på foreningens hjemeside og i klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet

Treff: 1570

Årsmøtet 2019 14. mars kl 19:00

 Utskrift E-post

Til medlemmene i Os Seilforening

14.03.2019 Kl 19:00 Kvernavika

Innkalling til årsmøte i Os Seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Os seilforening

Årsmøtet avholdes den 14.03.2019 kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til styret@os-seilforening.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Treff: 663