Agenda/Saksliste - Ekstraordinært årsmøte 2014

Utskrift E-post

Ekstraordinært årsmøte tirsdag 9.12.2014 Kl 1900

Agenda

1. Godkjenne de frammøtte representantene

2. Godkjenning av Agenda og innkalling, varsling utført og at EO-årsmøte er lovlig satt

3. Valg av :

  • Dirigent
  • Valg av referent;
  • Valg av hvem som skal underskrive møteprotokoll
  • Valg av Tellekorps (1-2 person)  4. Sak nr 1, til behandling, jfr også innkallingen.   

Fullmakter, se eget dokument
Endring av investeringsbudsjett – fullmakt til styre om å videreføre planlagt investering i alternativ slipp/løsning for opptak/utsetting av båter i Os Seilforening. Å implementere en formålstjenlig finansiering bestående av egenkapital, lån og prisstruktur for foreningens medlemmer

5. Sak 2 til behandling

Kontroll og innsyn, se eget dokument
Under forutsetning av flertallsvedtak i sak 1, innstiller styret et forslag om  midlertidig ordning med valg av 2 observatører som skal følge styrets anvendelse og implementering av de ekstra ordinære fullmakter som er gitt.

6. Avslutning med opplysninger fra styret.

Treff: 1829