Innkallling åsmøtet 2015

Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Os Seilforening

Mandag 2. mars 2015

Saksliste

1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014

4. Budsjett 2015

5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

7.Innkomne forslag

        

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøte. Årsmelding og regnskap vil bli tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1607