Årsmøte 2015 - saksliste

Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

mandag 2. mars 2015 kl. 1900 i Kvernavika

Saksliste

1. Konstituering

A - Godkjenning av innkalling, saksliste, antall medlemmer som har stemmerett og eventuelt forretningsorden

B - valg av dirigent og referent

C – Valg av personer til underskriving av referatet

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014 med revisjonsrapport

4. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

         Orientering; ny prisstruktur

5. Innkomne forslag

6. Budsjett 2015

7.Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

Bruk av kranbil i Os seilforening

Båter, hengere eller annet utstyr som plasseres i Os seilforening

 

Innkomne forslag

Begrensning av tildekking av båter under vinterlagring

Forslag til avklaring / endring av havnereglement

 

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1707