Årmøtet 2016

Utskrift E-post


Årsmøte i Os Seilforening


Os Seilforening kallar inn til årsmøte mandag 29 februar 2016 kl. 1900 i Seilforeningen sine lokaler i Kvernevika.
Saker som medlemmer ynskjer å tatt opp på årsmøtet, må sendast skriftleg til styret seinast innan måndag 15.2.2016.
Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil vere gjort tilgjengeleg for medlemmene på heimesida til Os Seilforening og i klubblokalet i Kvernevika seinast ei veke før årsmøtet

Velkommen til årsmøte!
Styret i Os Seilforening

Treff: 1398