Styremøter i seilforeningen ut 2016

Utskrift E-post

Følgende styremøter er satt opp ut året:

Mandag 29.8

Mandag 19.9

Mandag 31.10

Mandag 21.11

Dersom medlemmene ønsker at styret skal ta opp bestemte saker sender dere mail til: styret@os-seilforening.org

Treff: 1198