Årsmøtet 2019 14. mars kl 19:00

Utskrift E-post

Til medlemmene i Os Seilforening

14.03.2019 Kl 19:00 Kvernavika

Innkalling til årsmøte i Os Seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Os seilforening

Årsmøtet avholdes den 14.03.2019 kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til styret@os-seilforening.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Treff: 1289