Innkalling til årsmøtet

Utskrift E-post
Årsmøtet i Os Seilforening avholdes i Kvernavika 19 februar 2020 kl 1900. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtet. Åsmøte dokumenter legges ut på foreningens hjemeside og i klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet
Treff: 2176