Hjertestarter

Utskrift E-post

Hei adle! Slik det no ligg ann, så let set seg ikkje gjere å arrangere kurs i livredning. Hjertestartaren er imidlertid klar, og eg anbefalar ein kikk på denne videoen.  

https://www.youtube.com/watch?v=AfokyU1MukU

Treff: 2078