Innkalling til årsmøte 2021

Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening avholdes 23.mars 2021, kl 1900.
På grunn av korona trenger vi et større lokale og møtested blir derfor Kløvertunet, Osøyro.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Fullstendig saksliste, andre nødvendige saksdokumenter og forslag vil bli lagt ut på foreningens hjemmeside og Havneweb senest 1 uke før årsmøtet.

Vel møtt!

Mvh
Styret

Treff: 999