Årsmøtet I Os Seilforening utsettes igjen

Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening UTSETTES EN GANG TIL

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 13. apri er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 3 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til onsdag 28. april kl. 1900. Møtested bekreftes senere.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 853