Saksliste Årsmøtet 2021

Utskrift E-post

Til medlemmer i Os Seilforening 20.04.2021


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Os Seilforening
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.02.2021 og 03.04.2021

Årsmøtet avholdes den 28.04.2021 utenfor Klubbhuset i Kvernavika

Under følger saklisten for årsmøtet:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigete
 2.  Godkjenne innkallingen
 3.  Godkjenne saklisten
 4.  Godkjenne forretningsorden
 5.  Velge dirigent
 6.  Velge referent
 7.  Behandle idrettslagets årsberetning
 8.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 9.  Behandle forslag og saker
 10.  Fastsette medlemskontingent
 11.  Vedta idrettslagets budsjett
 12.  Valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer og varamedlemmer
  4. o revisorer
  5. Leder og to medlemmer til valgkomiteen
  6. To medlemmer til kontrollkomiteen.

 

Følgende dokumenter finner du under "Styredokumenter" på Medlemssiden. NB! Du må være innlogget for å se disse

 

Styrets forslag til forretningsorden

Idrettslagets årsmelding

Regnskap med revisors beretning

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] og
prisliste

Styrets forslag til budsjett (tilbud fra Jamax på flytebrygger og utriggere vedlagt, pris ex moms).

Treff: 586