Jolleinfo

Tildeling fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Utskrift E-post

Vi har mottatt følgende fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest :

 

Vi kan med glede bekrefte tildeling av kr 75,000 til OS SEILFORENING vedrørende "Oppstart jollegruppe for barn" fra Ildsjelfondet. Midlene blir overført til organisasjonens kontonummer innen kort tid, og skal benyttes til formålet dere har søkt støtte til. Vi takker for at dere er med på å bidra til at livet på Vestlandet blir enda litt bedre

 

Dette er veldig gledelig og hjelper oss i arbeidet med å fremme seilsporten blandt barn/unge som et lavterskel tilbud.

Treff: 567