Satser for medlemskontigent og havneleie

 Utskrift E-post

Priser 2013
Medlemskontingent    

 • Hovedmedlem: 500,- pr år    
 • Husstandsmedlem: 150,- pr år    
 • Juniormedlem: 200,- pr år    

Kjøp av havneplass (andel, nedskrivning over 15 år)    

 • Skroglengde mindre enn 12,2m: 20.000,-    
 • Skroglengde fra 12,2m: 40.000,-    

Havneavgift    

 • Bryggeavgift grunnpris (andelshaver): 1.650,- pr år  
 • Breddeavgift. Båter med bredde fra 300cm:
  første 300cm      1.120,-  pr. år
  deretter pr 10cm     28,-  pr. år
 • Helårsleie,utenfor bås (skroglengde mindre enn 4,6m): 2.200,- pr år   
 • Helårsleie, skroglengde mindre enn 6,1m: 4.400,- pr. år   
 • Helårsleie, skroglengde 6,1m – 9,1m: 6.600,- pr.år   
 • Helårsleie, skroglengde 9,1m – 12,2m: 8.800,- pr år   
 • Helårsleie, skroglengde over 12,2m: 15.400,- pr år   

Vinterleie    

 • Halv pris i forhold til helårsleie   

Slipp    

 • Slipping av båt med havneplass:    
  • 400,- første døgn, 200,- neste døgn    
 • Slipping av båt uten havneplass:    
  • 800,- første døgn, 400,- neste døgn    

Opptak / utsett av båter    

 • Øvre plass: Kostpris fordelt på deltagere    
 • Nedre plass: Kostpris fordelt på deltagere    

Kajakk    

 • Leie av kajakkplass i stativ (med plass i havna) 400,-    
 • Leie av kajakkplass i stativ (medlem) 600,-    

Bøter    

 • Vaktbot: 2.000,- pr uteblitt vakt    
 • Dugnadsbot (350 pr. time):  1.750,- totalt    

Rekvisita:    

 • Os Seilforening skjorte: 150,- stk
 • Os Seilforening vimpel: 150,- stk
 • Nøkkel kr. 100,-stk

Treff: 3195

Underkategorier