Årsmøtet 2018 3, april

 Utskrift E-post

Årsmøte i Os Seilforening er utsatt til tirsdag 3, april kl 19:00 i Kvernavika

Styret

Os Seilforening

Treff: 599

Årsmøte Utsatt til 3,april 2018

 Utskrift E-post

På grunn av for seint utlevert dokumenter til medlemmer blir Årsmøtet utsatt til tirsdag 3,april 2018 kl 19:00

På vegne av styret beklager eg dette.

 

                        

ÅRSMØTE 2018

Os Seilforening

 2018

Saksliste

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å skrive under referat.

2. Årsmelding 2017

3. Regnskap 2017

4. Budsjett 2018

5. Valg av tillitsmenn/kvinner og Revisor. Forslag presenteres av valgkomiteen.

6. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

7. Innkomne forslag fra styret

Forslag fra Henrik Rogge

Forslag fra Arthur Brekke

Årsmelding og regnskap er lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding og øvrig dokumentasjon er lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org ,

Styret

Treff: 760

Seniortreff i Kvernavika

 Utskrift E-post

Hei seniorbåtfolk.

Vi inviterer til seniortreff i naustet i Kvernavika, onsdag, 30.august kl 1100.
Det blir mest sosialt, men og litt dugnadsarbeid.
Ta med nistemat og kaffi.
Vel møtt!

              Reidar 
            (Initiativtaker)

Hilsen 

Arne Hjardeng
Tøsdalsvegen 7
5210 Os

Treff: 982

Korsfjordtrimmen 2017

 Utskrift E-post

Da er seilingsbestemmelsene for Korsfjordtrimmen 2017 lagt ut. Du finner dem på regattasiden

Treff: 1646

Raceqs O2`en 2017

 Utskrift E-post

Link til O2`en på lørdag 22.04.2017 kl12:00 http://raceqs.com/regattas/56962

Treff: 968