Lås av strømuttak på brygger

Utskrift E-post

I henhold til vedtak på årsmøtet i 2012, vil det fra i år være den enkelte som disponerer bås i bryggene som er ansvarlig for strømforbruk på det punkt på søyle som tilhører båsen. Dette ansvaret gjelder fra 1.mai i år.

Hver enkelt disponent av bås må derfor sørge for å anskaffe lås og låse uttaket innen nevnte dato.

Se forøvrig omtale av tiltaket i årsmelding for 2012 behandlet på årsmøtet 2013.

Treff: 3935