Hengere plassert på foreningens område

Utskrift E-post

På øvre og nedre plass er det plassert hengere med og uten båter på. Disse er ofte plassert der utenom ordinære datoer for opptak og utsett. Noen av disse har vi problemer med å identifisere eiere til. Vi må derfor minne alle om at det skal tas kontakt med en av havnesjefene for avtale om å få sette fra seg henger både med og uten båt. Dette gjelder hele året.

Det er og et problem at hengere ikke alltid er registrert på nåværende eier. Dette må bringes i orden. På årsmøtet er det vedtatt at alle båter og hengere skal være registrert på eier som har avtale med foreningen.

Vi oppfordrer alle som vet at de ikke har slik avtale vedrørende henger om å ta kontakt med en av havnesjefene for å bringe orden i forholdet.

Treff: 3925