Krav til registrering av båter i havnen

Utskrift E-post

Viser til vedtak på årsmøtet 5.mars 2013.

Alle båter skal fra og med 1.juli 2013 være registrert og merket med kjennetegn fra enten NSSR

småbåtregister eller NOR.

Dersom det ikke er nok historikk på båten til å få registrering, tas det kontakt med havnesjef.

Treff: 4104