Sverre Holm

Utskrift E-post

Til alle medlemmer i Os Seilforening.

Tilbud om fast leieplass i Kvernavika.

Foreningen har fortiden et betydelig antall båtplass er som er dekket med korttids framleiekontrakter.

14 av disse plassene er betalt innskudd for men for tiden utleid av foreningen på korttidskontrakter. I tillegg kommer ca. 20 plasser som ikke er innskuddsheftet og kan tilbys som fast leieplass til medlemmer i foreningen.

Noen medlemmer har meldt ønske om fast leieplass, men for å sikre at tildelingen blir rettferdig og i henhold foreningens retningslinjer ber styret om at alle som ønsker fast leieplass melder seg til havnesjefen innen 31 desember 2019. Innskuddet for fast leieplass er for tiden kr. 30.000 per båtplass og avskrives over 15 år.

Mvh

Os Seilforening

Styret

Treff: 339