Klasseinndeling og startrekkefølge klar

Utskrift E-post

Klasseinndeling og startrekkefølge er klar for NORDEN MARITIME Race Weekend i deltagerlisten. Den kan også lastes ned som et eget dokument her

Treff: 2045