Mandelhuset matbestilling

Utskrift E-post

Ser det var litt uklart om påmelding til mat på Mandelhuset på lørdag. Send sms til Terje tlf 47457096. Båtnavn, antall fisk/kjøtt, innen påmeldingsfristen.

 Eller til patrick@mandelhuset.no

Treff: 2021