Askeladden 2022 - Startrekkefølge

Utskrift E-post

Da er endelig klasseinndeling foretatt. Det blir felles start for alle klassene. Klasseflagg D.

Treff: 615