Melding til deltagerene i Sparebanken Vest Huftarøy rundt 2012

Utskrift E-post

Reviderte seilingsbestemmelser  merket revisjon 1 er lagt ut. (Punkt 12  er endret)

Endelig klasse inndeling er bestemt se deltager listen.

Start rekkefølge:

Start 1 klasse flagg "D":

LYS m/sp til og med 1,24 og Tur.

Start 2 klasse flagg "E":

Doubblehanded

Start 3 klasse flag "F":

LYS m/sp fra og med 1,25 og Flerskrog

 

Treff: 2748