Bilder

HSK Seilkro i Oselvarnaustet 14 februar kl 1900

 Utskrift E-post

Tema:

Gjennomgang av anvendelse av NOR Rating tretall system ved Tur/hav seilaser, hvor aktuelt ratingtall for båtene hentes fra båtenes målebrev, basert på vindkategori under seilasen og valgt banetype (pølsebane eller distanse).

Os Seilforening deler egne erfaringer for Korsfjordtrimmen.

Premieutdeling for Korsfjordtrimmen 2017, Askeladden 2017 (sammenlagt resultat) og HSK TRIM-FINALE 2017.

Vel møtt Hilsen Os Seilforening og Milde Båtlag

Treff: 6

Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

 Utskrift E-post

Ope Stordmeisterskap og Håkonarseglas 2017
Stordmeisterskap og Håkonarseglas 18 - 20. august Årets mest prestisjefylte klubbseglasar. Bli med! 

Les mer: Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

Treff: 272

Referat fra medlemsmøtet 18 april

 Utskrift E-post

Referat medlemsmøte tirsdag 180417

Tilstades: Tore, Geir, Paul, Hermod, Leif, Sigbjørn, Otto, Nils, Arne, Terje , Per.

Terje presenterte Raceqs appen . Eit problem i kampens hete er å huske å skru den på . Dette går ann å preprogrammere slik at appen startar av seg sjølv.  Den samlar inn ei heil rekke data som kan brukast til å analysere seglasen. Og vi fekk ein fin gjennomgang av Terje.

Les mer: Referat fra medlemsmøtet 18 april

Treff: 213

Møtereferat Regattakomiteen 13/6 2017

 Utskrift E-post

Referat fra regattakomitemøte tirsdag 130617

Tilstades Paul, Otto, Terje, Per.

Sak 1 Klage fra MF Trondheim, viser til tidligere utsent mail.

Sak 2 Definisjon av startlinja i Strøneosen.

Sak 1;

Vi har diskutert klagen, og erkjenner at det kan oppstå livtruande situasjonar ved misforståelsar mellom regattaflåten og ferjetrafikken. Vi har kome fram til fylgjande tiltak

  1. Hundaflesi og Teistane vil førebels ikkje bli nytta som rundingsmerke ved Korsfjordtrimmen
  2. Vi oppfordrar til å overholde sjøveisreglane og ta hensyn til nyttetrafikk
  3. Vi oppfrordrar alle som har Vhf om bord til å overholde lytteplikten.

Sak 2;

Det er regattakomiteens oppfatning at linja defineres utifrå overettmerket på land , samt ytre begrensning i form av bøye. Bøyen ligg ankra på bortimot 100 meters djupne, og vil endre posisjon med flo og fjære samt straumvariasjon.Startbåten skal ligge på overettlinja. Startbåten kan imidlertid korte inn linja for å redusere ulempen med å ligge for langt i le, i og med at startbåten sjølv skal delta i regattaen. Det vil seie at når startbåten ligg innanfor startbøyen så vil startbåten representere ytre begrensning av start linja. Viss startbåten ligg lenger ute enn bøyen så vil bøyen vera ytre begrensning. Og det inneber at ein ikkje kan starte med bøyen på innsida og startbåten på utsida. Startbåten har med andre ord ikkje anledning til å forlenge linja.   Seilingsbestemmelsane vil bli revidert på dette punkt før neste trimmingsseglas.

Treff: 263

Referat fra medlemsmøtet 14 februar

 Utskrift E-post

Referat frå medlemsmøtet 14. februar 2017

Tilstades : Ole Morten, Arne, Øyvind, Nils, Geir, Sigbjørn, Paul, Stina, Jan, Ian, Ruth, Terje, Margaret, Kristoffer, Terje , Per .

Flott at  så mange  kunne komme , me vart 14 stykker.

Ny kaffekanne vart innvia , og Gulrotkaka vart satt pris på.

Programmet vart omtrent som oppsatt , og det vart ein  fin debatt .

Sjølve konseptet er litt i støpeskeia. Ideen er å dela på kompetansen me sit inne med kvar for oss. Av  forslag denne gongen kom; trening i Redningsflåte, Hjerte Lunge Redning , handsaming  av sjøsjuke og fingerskader. Nokre av desse krev eit eget opplegg , men til dømes handsaming  av sjøsjuke og fingerskader kan vera tema for eit medlemsmøte. Til dømes kan me har eit lite innlegg om eit tema  før pause og så kan me ta litt regattareglar etter pause, slik at me iallefall får dekke dei områda som Quizén dekkar.

Me tar sikte på eit møte den 18 april, veka før første trimmingsseglas , og me vil då freista å gi ein oversikt over dei aller mest sentrale delene av regattareglane.  Mest sannsynlig vil me plukke ut sentrale problemstillingar frå Quiz programmet , slik at me kan få litt debatt. Eg vil oppmode om at alle tar ein kikk  i dei nye regattareglane (Det ligg lenke på heimesida vår), før dette møtet.

I tillegg vil me presentera RaceQS , og seglingsbestemmelsane.

Me kjem attende med invitasjon.

Mvh Terje og Per

Treff: 290