Bilder

Referat fra Seilerkro 14/2 2018

 Utskrift E-post

Seilkro i Oselvarnaustet 14 februar 2018.02.15

Ein svanefamilie søkte ly for vind og bølger i Oselvarhopen denne stormfulle onsdagskvelden. I naustet samla 28 seglentusiastar seg til foredrag; premieutdeling ; gulrotkake og drøs.

Hermod holdt innledning om 3 tallsystemet. Anbefalt av Hordaland seglkrets. Litt meir komplisert å holde rede på plasseringa undervegs i regattaen. Spesielt på dei store båtane blir det stor forskjell på plasseringa samanlikna med ett tall systemet.   Det kan allikevel vera eit spørsmål om å venne seg til det nye systemet , slik at etter ein sesong eller to vil ein få betre oversikt over handikappet til dei båtene ein konkurrar med. I alle fall skal tretallsystemet spegla betre kor flink du er til å segle, framfor kor god båten din er ved ulike vindtilhøve. Det var også framme at det nye systemet vil merka kva kategori båtane tilhøyrer , slik at ein cruiser og ein racer vil segle i forskjellig klasse.

Otto og Kjell stod for premieutdelinga for Korsfjordtrimmen 2017, Askeladden 2017 og HSK Trim-finale 2017. I denne siste seglasen vart heile mannskapet premiert med kvar sitt glass.

Drøset gjekk over gulrotkake og kaffi og mange ser no fram til den foreståande seglsesongen.

Neste seilkro blir i Bergen Seilforening den 14 mars der folk frå sjøfartsdirektoratet kjem og snakkar om Sikkerhet ved havseilas.

Terje Klyve

Per Aga ( Referent)

Treff: 234

HSK Seilkro i Oselvarnaustet 14 februar kl 1900

 Utskrift E-post

Tema:

Gjennomgang av anvendelse av NOR Rating tretall system ved Tur/hav seilaser, hvor aktuelt ratingtall for båtene hentes fra båtenes målebrev, basert på vindkategori under seilasen og valgt banetype (pølsebane eller distanse).

Os Seilforening deler egne erfaringer for Korsfjordtrimmen.

Premieutdeling for Korsfjordtrimmen 2017, Askeladden 2017 (sammenlagt resultat) og HSK TRIM-FINALE 2017.

Vel møtt Hilsen Os Seilforening og Milde Båtlag

Treff: 136

Møtereferat Regattakomiteen 13/6 2017

 Utskrift E-post

Referat fra regattakomitemøte tirsdag 130617

Tilstades Paul, Otto, Terje, Per.

Sak 1 Klage fra MF Trondheim, viser til tidligere utsent mail.

Sak 2 Definisjon av startlinja i Strøneosen.

Sak 1;

Vi har diskutert klagen, og erkjenner at det kan oppstå livtruande situasjonar ved misforståelsar mellom regattaflåten og ferjetrafikken. Vi har kome fram til fylgjande tiltak

  1. Hundaflesi og Teistane vil førebels ikkje bli nytta som rundingsmerke ved Korsfjordtrimmen
  2. Vi oppfordrar til å overholde sjøveisreglane og ta hensyn til nyttetrafikk
  3. Vi oppfrordrar alle som har Vhf om bord til å overholde lytteplikten.

Sak 2;

Det er regattakomiteens oppfatning at linja defineres utifrå overettmerket på land , samt ytre begrensning i form av bøye. Bøyen ligg ankra på bortimot 100 meters djupne, og vil endre posisjon med flo og fjære samt straumvariasjon.Startbåten skal ligge på overettlinja. Startbåten kan imidlertid korte inn linja for å redusere ulempen med å ligge for langt i le, i og med at startbåten sjølv skal delta i regattaen. Det vil seie at når startbåten ligg innanfor startbøyen så vil startbåten representere ytre begrensning av start linja. Viss startbåten ligg lenger ute enn bøyen så vil bøyen vera ytre begrensning. Og det inneber at ein ikkje kan starte med bøyen på innsida og startbåten på utsida. Startbåten har med andre ord ikkje anledning til å forlenge linja.   Seilingsbestemmelsane vil bli revidert på dette punkt før neste trimmingsseglas.

Treff: 322

Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

 Utskrift E-post

Ope Stordmeisterskap og Håkonarseglas 2017
Stordmeisterskap og Håkonarseglas 18 - 20. august Årets mest prestisjefylte klubbseglasar. Bli med! 

Les mer: Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

Treff: 336

Referat fra medlemsmøtet 18 april

 Utskrift E-post

Referat medlemsmøte tirsdag 180417

Tilstades: Tore, Geir, Paul, Hermod, Leif, Sigbjørn, Otto, Nils, Arne, Terje , Per.

Terje presenterte Raceqs appen . Eit problem i kampens hete er å huske å skru den på . Dette går ann å preprogrammere slik at appen startar av seg sjølv.  Den samlar inn ei heil rekke data som kan brukast til å analysere seglasen. Og vi fekk ein fin gjennomgang av Terje.

Les mer: Referat fra medlemsmøtet 18 april

Treff: 270