Bilder

Referat Møte i Regattakomiteen 180418

 Utskrift E-post

Referat Møte i Regattakomiteen 180418

Tilstades Terje, Paul, Otto, Per

Sakliste:

  1. Kommentar til Klasseinndeling i Korsfjordtrimmen, og til Regattasjefens rolle i bestemmelse av vindkategori
  2. Huftarøy Rundt, catering.
  3. Bøye i Strønsosen, miljøhensyn.
  1. Ratingtala blir i år justert opp for båtane, og dette bør gjenspegle seg i klasseinndelingen. Dette gir ein liten justering frå det som står i invitasjon og seilingsbestemmelsar. Komiteen besluttar at ny inndeling blir: Opp til 0,940 for minste klasse. 0,941-1,009 for mellomste klasse , og over 1,010 for største klasse.   Invitasjon og seilingsbestemmelsar blir revidert.                                                                                                                                      Vindkategori kan settast av Regattasjefen, når det er stort avvik frå målestasjonen på Flesland. Paul er ikkje komfortabel med denne rolla sidan han deltar i regattaen. Startbåten er forespurt , men kvir seg sidan dei ikkje ligg å duppar ved Blia under heile regattaen , men går på land og tek seg ein pause . Eit forslag er å utnevne Per i eigenskap av Regattasjef i Os til denne oppgåva sidan han vanligvis har god oversikt over feltet foran seg. Uansett blir det ein beslutning som blir tatt etter innhenta data frå fleire båta. Og det er middelvind som gjeld.
  2. Bjørn Eliassen sin bortgang gjer at vi må skaffe ny catering. Han var ein stødig bidragsytar til denne jobben i mange år. Per har fått lovnad om Betasuppe frå Kysthospitalet, og påtar seg bestilling.
  3. Nils har sagt frå seg oppgåva som bøyeansvarlig etter mange år med trufast teneste. Og vi må no finna andre løysningar. Bøyen i Strønsosen er ei utfordring, den ligg ankra på 120 m og ofte endar det med at røysinga til bøya blir liggande att etter oss når hausten kjem. Dette passar dårlig med ein positiv miljøprofil i foreninga. Spørsmålet er; kan vi klare oss utan?                     Startprosedyren vil truleg gå greit då startbåten kan legge seg i krysningspunktet mellom overettmerka på Husfjelltangen og på Synnøytangen. Heretter kalt merket. Rundingsmerket kan vi eliminere ved å revidere løypene. Det største problemet er eigentlig første båt i mål. Kan denne definere GPS krysningspunkt i kartplottaren sin og bruke dette krysningspunktet ved målgang? Komiteen besluttar ei prøveordning som nedfelles i seilingsbestemmelsane i år, der vi ser korleis det går utan bøye , ein førestenad er at målgang skjer innanfor merket for respektive gjeldande mållinje. Viss nokon vil påta seg jobben med denne bøyen , og kan gjera dette på ein miljømessig forsvarleg måte, så er komiteen open for dette. Bøyen ved Ahlholmen ligg på 22 meter, og her bør det vera realistisk å rydde opp etter oss.

Per Aga

Referent                                

Treff: 171

NORRating målebrev - Avgift

 Utskrift E-post

Husk å betale NORRating målebrev avgift for 2018 før 1 mai 2018 så ungår du å betale tilleggs avgift.

Målebrevet betales her

Treff: 231

HSK Seilkro i Oselvarnaustet 14 februar kl 1900

 Utskrift E-post

Tema:

Gjennomgang av anvendelse av NOR Rating tretall system ved Tur/hav seilaser, hvor aktuelt ratingtall for båtene hentes fra båtenes målebrev, basert på vindkategori under seilasen og valgt banetype (pølsebane eller distanse).

Os Seilforening deler egne erfaringer for Korsfjordtrimmen.

Premieutdeling for Korsfjordtrimmen 2017, Askeladden 2017 (sammenlagt resultat) og HSK TRIM-FINALE 2017.

Vel møtt Hilsen Os Seilforening og Milde Båtlag

Treff: 325

Referat fra Seilerkro 14/2 2018

 Utskrift E-post

Seilkro i Oselvarnaustet 14 februar 2018.02.15

Ein svanefamilie søkte ly for vind og bølger i Oselvarhopen denne stormfulle onsdagskvelden. I naustet samla 28 seglentusiastar seg til foredrag; premieutdeling ; gulrotkake og drøs.

Hermod holdt innledning om 3 tallsystemet. Anbefalt av Hordaland seglkrets. Litt meir komplisert å holde rede på plasseringa undervegs i regattaen. Spesielt på dei store båtane blir det stor forskjell på plasseringa samanlikna med ett tall systemet.   Det kan allikevel vera eit spørsmål om å venne seg til det nye systemet , slik at etter ein sesong eller to vil ein få betre oversikt over handikappet til dei båtene ein konkurrar med. I alle fall skal tretallsystemet spegla betre kor flink du er til å segle, framfor kor god båten din er ved ulike vindtilhøve. Det var også framme at det nye systemet vil merka kva kategori båtane tilhøyrer , slik at ein cruiser og ein racer vil segle i forskjellig klasse.

Otto og Kjell stod for premieutdelinga for Korsfjordtrimmen 2017, Askeladden 2017 og HSK Trim-finale 2017. I denne siste seglasen vart heile mannskapet premiert med kvar sitt glass.

Drøset gjekk over gulrotkake og kaffi og mange ser no fram til den foreståande seglsesongen.

Neste seilkro blir i Bergen Seilforening den 14 mars der folk frå sjøfartsdirektoratet kjem og snakkar om Sikkerhet ved havseilas.

Terje Klyve

Per Aga ( Referent)

Treff: 446

Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

 Utskrift E-post

Ope Stordmeisterskap og Håkonarseglas 2017
Stordmeisterskap og Håkonarseglas 18 - 20. august Årets mest prestisjefylte klubbseglasar. Bli med! 

Les mer: Ope Stordmeisterskap - Håkonarseglasen 2017

Treff: 490