Lær kappseilingsreglene

 Utskrift E-post

Vestland seilkrets arrangerer online seminar om Kappseilingsreglene :

Er du klar til seilsesongen 2024? 

Jeg tenkte å kjøre noen enkle webinarer (på ca. 1 time) frem mot sesongstart for dem som ønsker litt mer kunnskap om kappseilingsreglene og har lyst til å være med. Webinarene er gratis og er basert på bøkene "Forstå kappseilingsreglene" og "Protester og prosedyrer". Webinarene er beregnet på seilere, trenere, dommere og arrangører. I forbindelse med webinarene får du også bøkene til webinarpris. 

Påmelding til webinarene kan du gjøre ved å bruke lenkene under.

Onsdag 21.2.2024 - forstå kappseilingsreglene. 

//events.teams.microsoft.com/event/ecf74a31-0a60-443c-b307-a1082725a202@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR1Utr7KlIrwCcvAT4CiblcSMZ6nG7ZTocKosnw_nFsa03RdJEZIbAEyw6U">https://events.teams.microsoft.com/event/ecf74a31-0a60-443c-b307-a1082725a202@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR1Utr7KlIrwCcvAT4CiblcSMZ6nG7ZTocKosnw_nFsa03RdJEZIbAEyw6U>

Tirsdag 5.3.2024 - jeg loffer!

//events.teams.microsoft.com/event/8fb48ddc-c5c9-46fc-9ecd-c891b1963f64@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR3yXmOE1hzQAYPfZiTr83oIiNUBN1icVgZ7hQsRcvWdDXv7ly8ChrXxkoM">https://events.teams.microsoft.com/event/8fb48ddc-c5c9-46fc-9ecd-c891b1963f64@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR3yXmOE1hzQAYPfZiTr83oIiNUBN1icVgZ7hQsRcvWdDXv7ly8ChrXxkoM>Onsdag 20.3.2024 - Protest! - fra å ha rett til å få rett

//events.teams.microsoft.com/event/f1e2e090-3c62-498a-b010-6eb8069123c3@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR3n7NMnNOQ8S41iAY0mH3gLXM905Q48vqPKBB2TVhqieZz89dP0uc7b-nE">https://events.teams.microsoft.com/event/f1e2e090-3c62-498a-b010-6eb8069123c3@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR3n7NMnNOQ8S41iAY0mH3gLXM905Q48vqPKBB2TVhqieZz89dP0uc7b-nE>Torsdag 11.4.2024 - Seildommeren - tips og triks til dommere (åpent for alle)

//events.teams.microsoft.com/event/fd0314e1-6200-41b6-b502-7d66be59443d@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR36BT3R6XZHjh6XtQf_IE7a6vIOJzv7s4EQqJOKPFJl4zPzNdvGwzLmRlk">https://events.teams.microsoft.com/event/fd0314e1-6200-41b6-b502-7d66be59443d@011e5ccc-ad4b-4c82-9aa9-3853c2d8f60d?fbclid=IwAR36BT3R6XZHjh6XtQf_IE7a6vIOJzv7s4EQqJOKPFJl4zPzNdvGwzLmRlk>Bøkene om kappseilingsreglene kan du bestille til webniarpriser her: https://forms.office.com/e/RZA3GXRaWR

Treff: 155

Storbåt cup - Vestland Seilkrets

 Utskrift E-post

VSK har gleden av å kunngjøre Regler for VSK Cup for Storbåt Aktiv 2023.

 

"Storbåt aktiv utvalget" består av seilerne Finn Espeseth, Willy Forland og Inge Andrè Utåker.

Disse har bistått styret i VSK slik at kretsen nå får en skikkelig Cup for storbåt aktiv med 6 seilaser, der de 4 beste er tellende.

 

Hjemmesiden til VSK vil være informasjonskanalen og om kort tid vil du finne en egen "fane" for VSK Cup storbåt aktiv.

 

Foruten overnevnte regler og kommende seilingsbestemmelser, vil du også finne resultatservice etter hvert som regattaene er avviklet.

 

Cup regattane vil du også finne på Sail Race.

 

Legg spesielt merke til at "Utvalget" sammen med styret i VSK også vil evaluere foreningens gjennomføringen av seilasene, slik at vi kan få en så god kvalitet som mulig. Styret i VSK vil være behjelpelig med

å finne resurser/personer dersom behovet skulle våre til stede for dette.

 

VSK og utvalget for Storbåt Aktiv  ønsker en god seilas

 

Vestland Seilkrets

Treff: 264

Direktedommer utdannelse

 Utskrift E-post

Til alle seilforeninger

Interessen for seilsportsliga, ungdomsliga og andre direktedømte regattaer er stor i Norge, og utdanningen som direktedommer er både interessant og utfordrende for dommere. Seilnorge har behov for flere dommere og NSF gjennomfører nå utdanning for direktedommere på regionalt og nasjonalt nivå gjennom to kveldswebinarer 31. januar og 2. februar og fysisk samling lørdag 4. februar i Oslo og søndag 5. februar i Bergen. Utdanningen gir veldig gode kunnskaper innen blant annet Kappseilingsreglene del 2 (båt-mot-båt reglene), appendiks UF, dommerkommunikasjon og posisjonering.

Deltakere som deltar på kveldswebinarene sertifiseres som regional direktedommer. For å sertifiseres på nasjonalt nivå kreves det bestått teoriprøve og praktisk vurdering på et direktedømt stevne.

Mer informasjon om utdanningen og lenke til påmelding finner du her: https://www.norgesseilforbund.org/index.php/utdanning/kurs-og-seminar-kalender/direktedommerkurs-2023.

Påmeldingsavgift er kr. 1000,-.

Treff: 344

Oselvar segling

 Utskrift E-post

Interimsstyret for ei heilskapleg satsing på oselvaren,
i samarbeid med Oselvarlaget inviterer til ope Seminar og Fest

Laurdag 18. februar

Oselvarnaustet på Osøyro
Seminaret startar kl. 16:00
med overgang til fest kring kl. 18:30

Ideen om eit Nasjonalt Oselvarsenter har byrja å ta form, men er langt frå ferdig. No treng vi i interimsstyret dine tankar, idear og forslag for å bringe denne spanande satsinga vidare. Bli med og skap eit framtidig Oselvarsenter! Festen vert arrangert av Oselvarlaget som spanderer gryterett. Drikke av ymse slag, både med og utan alkohol kan du kjøpe på staden. Det er berre å koma, det er ikkje noko påmelding.

Treff: 303

Regattakomiteen

 Utskrift E-post

Husk tidleg start på dei to siste trimmingsseglasane, Terje Boge har ordna startbåt til 210921. God seglas.

Treff: 782