Regattakomiteen

 Utskrift E-post

Husk tidleg start på dei to siste trimmingsseglasane, Terje Boge har ordna startbåt til 210921. God seglas.

Treff: 529

Tirsdag 030821

 Utskrift E-post

Oppstart trimmingsseglas tirsdag 030821 . Piano tar starten.

Treff: 303

Trimmingsseilasene

 Utskrift E-post

Referat møte Regattakomiteen 200421

Deltakarar Bjørn, Kjell og Berit fra Milde Båtlag og Terje og Per frå Os seilforening.Teams møte.

Diverre ingen umiddelbar utsikt til at NSF lettar på smittevernsreglane.

Vi har difor valgt å starte sesongen med dei planlagte datoane som framgår av terminlista. 

Vi må vera forberedt på avlysning viss situasjonen krev det. 

Deltakande båtar i Korsfjordtrimmen må ha betalt NOR Rating avgift før start . Viss ikkje det er gjort så vil båten bli plassert i turklassen, og den aktuelle plasseringen kan ikkje omgjerast viss båten seinare betalar NOR Ratting avgift.

Første trimmingsseglas blir tirsdag 270421 . Invitasjon og seilingsbestemmelsar blir snarlig lagt ut.

Referent Per Aga  

 

Treff: 353

Mannskapsbegrensning opphørt

 Utskrift E-post

I henhold til Norges seilforbund sin smittevernveileder er det nå opent for å seile med fullt mannskap på  Os trimmingsseglas.

Treff: 359

Startbåtar

 Utskrift E-post

Trimmingsseglas . Startbåt på Høstjevndøgn den 22 september 2020 blir Tayo, og på Mikkelsmesse 29 september 2020 blir Skarven.

Husk tidlegare start desse to sesongens siste trimmingseglasar. God seglas.

Treff: 781