Nye NOR rating regler

 Utskrift E-post

Nye NOR Rating reglerNye Klasseregler for 2020

Klassereglene gjennomgås hvert år og justeres basert på erfaringer fra bruken og endringer i ORC’s «Rules and Regulations». NOR Rating-reglene for 2020 er nå lagt ut på hjemmesidene (Dokumenter / Lover og regler).

Den mest i iøynefallende nyheten for 2020 er innføring av et eget målebrev for shorthandseiling (B.3.2). Dette utstedes sammen med det ordinære målebrevet. Det betales ikke noe ekstra for dette, forutsatt at de to målebrevene har samme seilføring.

Les mer: Nye NOR rating regler

Treff: 1327

Referat Regattakomite 071119

 Utskrift E-post

Referat Regattakomitemøte, samt fellesmøte med Milde Båtlag  071119.

Tilstades; Terje, Paul, Per Fra Milde; Kjell, Berit og Bjørn,

Fylgjande datoer for regattaene er lagt inn i terminlista som vart stadfesta på terminliste møte i Hordaland Seilkrets den 141119, der vi var representert med Terje Klyve og Per Aga

Korsfjordtrimmen; 12 mai, 26 mai, 9 juni, 23 juni, 11 august, 25 august og 8 september. 

Os Trimmingsseglaser; 28 april, 5 mai, 19 mai, 2 juni, 16 juni, 30 juni, 4 august, 18 august, 1 september, 15 september, 22 september og 29 september.

Huftarøy Rundt; Kristi Himmelfartsdag 21mai.

Askeladden; 29og 30 august ):Veke 35, for å beholde plassen tettast opp til første helga i september, som då av og til vil havne i siste helga i august, i høve til nærliggande regattaer.

Ad Korsfjordtrimmen; Det blei diskutert om å innføre egen klasse for dei meir reine regattabåtane som har Performance eller Sportboat i målebrevet.(eks; J88, J80, Express,etc)

For å innføre denne klassen bør vi ha minst 3 påmeldte båtar.

Når det gjeld klasseinndelingenblei det diskutert om vi skal ta i bruk CDL. Class Division Length er eit uttrykk som gjenspeilar båten sin teoretiske fart på kryss. Det står i målebrevet i høyre kolonne. Fordelen med systemet er at vi får meir lik størrelse på båtane i dei forskjellige klassane, og at klasseinndelinga vil vera meir stabil fra år til år sjølv om ratingtallet vert endra. Vi kom ikkje fram til avklaring på dette punktet .

Det blir 3 startar på Korsfjortrimmen til neste år.

Turklassen blir til neste år gratis i Korsfjordtrimmen for å prøve å stimulere til rekruttering.

I Korsfjordtrimmen vil vi gi tillatelse til å bruke autopilot viss båten seiles av 1 eller 2 personar ( Det vil sei at viss ein er i manko på mannskap ein av desse regattaene så kan ein bruke autopilot denne gongen uavhengig om ein er påmeldt med ShortHand målebrev eller Fully Crewed målebrev)

NOR rating vil utstede 2 målebrev pr båt i 2020, ein for fullt mannskap og ein for Shorthanded. Dette vil opne for at vi kan ta påmeldte båtar med Shorthanded målebrev i Korsfjordtrimmen, då vi vil ha ratingtall for tre tall systemet tilgjengelig. Skal ein bruke Shorthandmålebrevet ved påmelding må ein segle heile serien med 1 eller 2 ombord. 

På vårt separate møte kom det fram fygjande: 1 ) Det etterlyses meir informasjon om styrets virksomhet i Os seilforening 2) Forslag iom innkjøp av felles Ozon apparat for å fjerne lukt i båten støttes av komiteen.3) Hordaland Seilkrets har tildelt Os Seilforening 70 terminliste kalendere til utdeling blant aktive seilere 

Vi  planlegger nytt møte i mars /april 2020                                                                                                                Referent Paul og Per

Treff: 345

Referat Møte i Regattakomiteen 180418

 Utskrift E-post

Referat Møte i Regattakomiteen 180418

Tilstades Terje, Paul, Otto, Per

Sakliste:

  1. Kommentar til Klasseinndeling i Korsfjordtrimmen, og til Regattasjefens rolle i bestemmelse av vindkategori
  2. Huftarøy Rundt, catering.
  3. Bøye i Strønsosen, miljøhensyn.
  1. Ratingtala blir i år justert opp for båtane, og dette bør gjenspegle seg i klasseinndelingen. Dette gir ein liten justering frå det som står i invitasjon og seilingsbestemmelsar. Komiteen besluttar at ny inndeling blir: Opp til 0,940 for minste klasse. 0,941-1,009 for mellomste klasse , og over 1,010 for største klasse.   Invitasjon og seilingsbestemmelsar blir revidert.                                                                                                                                      Vindkategori kan settast av Regattasjefen, når det er stort avvik frå målestasjonen på Flesland. Paul er ikkje komfortabel med denne rolla sidan han deltar i regattaen. Startbåten er forespurt , men kvir seg sidan dei ikkje ligg å duppar ved Blia under heile regattaen , men går på land og tek seg ein pause . Eit forslag er å utnevne Per i eigenskap av Regattasjef i Os til denne oppgåva sidan han vanligvis har god oversikt over feltet foran seg. Uansett blir det ein beslutning som blir tatt etter innhenta data frå fleire båta. Og det er middelvind som gjeld.
  2. Bjørn Eliassen sin bortgang gjer at vi må skaffe ny catering. Han var ein stødig bidragsytar til denne jobben i mange år. Per har fått lovnad om Betasuppe frå Kysthospitalet, og påtar seg bestilling.
  3. Nils har sagt frå seg oppgåva som bøyeansvarlig etter mange år med trufast teneste. Og vi må no finna andre løysningar. Bøyen i Strønsosen er ei utfordring, den ligg ankra på 120 m og ofte endar det med at røysinga til bøya blir liggande att etter oss når hausten kjem. Dette passar dårlig med ein positiv miljøprofil i foreninga. Spørsmålet er; kan vi klare oss utan?                     Startprosedyren vil truleg gå greit då startbåten kan legge seg i krysningspunktet mellom overettmerka på Husfjelltangen og på Synnøytangen. Heretter kalt merket. Rundingsmerket kan vi eliminere ved å revidere løypene. Det største problemet er eigentlig første båt i mål. Kan denne definere GPS krysningspunkt i kartplottaren sin og bruke dette krysningspunktet ved målgang? Komiteen besluttar ei prøveordning som nedfelles i seilingsbestemmelsane i år, der vi ser korleis det går utan bøye , ein førestenad er at målgang skjer innanfor merket for respektive gjeldande mållinje. Viss nokon vil påta seg jobben med denne bøyen , og kan gjera dette på ein miljømessig forsvarleg måte, så er komiteen open for dette. Bøyen ved Ahlholmen ligg på 22 meter, og her bør det vera realistisk å rydde opp etter oss.

Per Aga

Referent                                

Treff: 388

ISAF Sikkerhets kurs

 Utskrift E-post

Inge Andre Utåker

Litt info i fra  Inge Andre Utåker
 
Regattakomiteen i Bergens Seilforening planlegger å gjennomføre ISAF sikkerhetskurs (komplett eller oppfriskning) helgen 15. og 16. februar 2020.
Faglig ansvarlig blir Redningsselskapet, gjennomføringen sannsynligvis på NOSEFO i Bergen.
Detaljer og muligheter for formell påmelding kommer snart, men sett av datoene og send meg gjerne en melding om du er interessert.

Vi må være minst 10 og maksimalt 30 deltagere.

Treff: 405

NORRating målebrev - Avgift

 Utskrift E-post

Husk å betale NORRating målebrev avgift for 2018 før 1 mai 2018 så ungår du å betale tilleggs avgift.

Målebrevet betales her

Treff: 574