Bilder

Årsmøte Utsatt til 3,april 2018

Utskrift E-post

På grunn av for seint utlevert dokumenter til medlemmer blir Årsmøtet utsatt til tirsdag 3,april 2018 kl 19:00

På vegne av styret beklager eg dette.

 

                        

ÅRSMØTE 2018

Os Seilforening

 2018

Saksliste

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder, referent, tellekorps og to representanter til å skrive under referat.

2. Årsmelding 2017

3. Regnskap 2017

4. Budsjett 2018

5. Valg av tillitsmenn/kvinner og Revisor. Forslag presenteres av valgkomiteen.

6. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

7. Innkomne forslag fra styret

Forslag fra Henrik Rogge

Forslag fra Arthur Brekke

Årsmelding og regnskap er lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding og øvrig dokumentasjon er lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org ,

Styret

Treff: 518