Referat fra møte i Festkomiteen

Utskrift E-post

Høstfest Os Seilforening 27 oktober 2018 Kl 1900

Tilstades;  Roel, Jørg, Otto , Sverre (på høytaler) , Per(Referent)

Otto foreslår levande musikk, Eirik Søfteland er diverre oppteken , men dei

han ofte spelar saman med kan truleg stille ein Trio. I tillegg ynskjer vi

eit par sangar som Otto finn fram til allsang.

Per foreslår Oksegryte frå Kjøkkenet på Kysten  ved Hans , samt

Karamellpudding og kaker.

Det blir servert drikke til maten

Vi vil prøve å få til ein fest tale. Sverre tar saken.

Vi kan vi sjå for oss fylgjende opplegg

1900 Velkomstglass

2000 Middag

2100 Fest tale

         Dessert

2130 Premieutdeling(Trimmingsseglasen/Osmesterskapet/Otto'en)

2200 Dansemusikk

Vi foreslår kuvertpris kr 300 Middag /drikke til maten.

Vi sender ut påminning på tekstmelding og lagar invitasjon evt pr post.

Treff: 620