Protester - Korsfjordtrimmen seilas 3

Utskrift E-post

I protesten fra NOR 9823 mot NOR 11044 har protestkomiteen avvist protesten.

I protesten fra NOR 14550 mot NOR 10842, har NOR 10842 trukket seg fra løpet.

Resultatlistene er oppdatert.

Treff: 2389