Korsfjordtrimmen - Revidert inbydelse og seilingsbestemmelser

Utskrift E-post

Innbydelsen og SeilingsBestemmelsene er revidert med nye klasse inndelinger.

Treff: 1281