Regatta

Utskrift E-post

Referat Regattakomitemøte Onsdag 150420(Nettmøte)

Deltakarar; Paul, Terje, Per.

Sakliste;
          1. Huftarøy Rundt
          2. Korsfjordtrimmen
          3. Trimmingsseglasen

I samsvar med Folkeheseinstituttet og Norges Seilfobund sine føringar så blir;

 

1. Huftarøy rundt den 21. mai 2020 avlyst.


2. Korsfjordtrimmen blir avlyst fram til og med 15. juni, i første omgang. Det er varsla ny informasjon frå statleg hald første veka i mai. Vi held muligheten open for at vi etter dette kan avvikle seglasen den 23. juni, viss statlege føringar tillet dette, vi vil då gå inn for halv påmeldingsavgift.


3. Trimmingsseglasen er avlyst fram til 15 juni. Viss det blir endring i smittevernsreglane i første veke av mai, vil vi kunne avvikle seglasane 16. juni og 30. juni. Viss denne endringa også omfattar tidlegare seglasar , så vil vi vurdere oppstart også før denne datoen.


Vi held nytt møte etter statleg informasjonsmøte første veka i mai, og nytt referat blir då lagt ut.
Referent Per Aga Møtereferater

Treff: 936