Dokumenter til årsmøtet 2014

 Utskrift E-post

Du finner nå saksdokumentene for årsmøtet 2014 folder her

Treff: 1888

Referater fra årsmøtet

 Utskrift E-post

Da er referatet fra årsmøtet og medlemsmøtet lagt ut. Du må være innlogget for å kunne lese dem. Du finner dem  folder her

Treff: 1928

Innkalling årsmøtet

 Utskrift E-post

 Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

tirsdag 5. mars 2013 kl. 1900

i Kvernavika

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent
  2. Årsmelding 2012
  3. Regnskap 2012
  4. Budsjett 2013
  5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen
  7. Innkomne forslag
  8. Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (innen 19.02.2013).

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

 

Innkallingen kan du også laste ned her.

Styret

Treff: 1935

Saksdokumenter til årsmøtet

 Utskrift E-post

Saksdokumentene til årsmøtet er nå lagt ut.

NB!!! Får å lese disse må du være innlogget medlem.

Dokumentene finner du på Medlemssiden under "Styredokumenter - årsmøter - 2013" eller direkte til folder 2013

 

Styret

Treff: 1939

Kontaktinfo styret

 Utskrift E-post

Mailadresse

styret@os-seilforening.org

Styrets medlemmer 2022

Hermod Opstvedt, leder

Ingjerd Næsheim Monclair, nestleder

Ole Christian Lekven, styremedlem

Hans-Olav Rognsvåg, styremedlem, havnesjef

Johnny Njøten, styremedlem

Tore Knudsen, styremedlem

Kim Berge Midtsete, varamedlem

Treff: 34850