Dokumenter til årsmøtet 2019

 Utskrift E-post

Dokumenter til årsmøtet 2019 er nå lagt ut. Du finner disse på Medlemssiden etter at du har logget deg inn

Treff: 1202

Årsmøtet 2019 14. mars kl 19:00

 Utskrift E-post

Til medlemmene i Os Seilforening

14.03.2019 Kl 19:00 Kvernavika

Innkalling til årsmøte i Os Seilforening

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Os seilforening

Årsmøtet avholdes den 14.03.2019 kl 19:00.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 28.02.2019 til styret@os-seilforening.org.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Treff: 1114

Årsmøte referat 2017 er lagt ut

 Utskrift E-post

Du kan nå laste ned årsmøte referatet for 2017. Du må være innlogget for å få tilgang til dokumentet. Du finner det under medlemssiden og så under "Årsmøtet 2017"

Treff: 1414

Årsmøte dokumenter 2018

 Utskrift E-post

Da er dokumentene til årsmøtet lagt ut. DIsse finner du under Medlemssiden og "Årsmøte dokumenter 2018" i menyen til venstre. Du må være innlogget for å kunne lese disse. Ligger og kopier i nøst.

Treff: 1271

Årsmøte 12.03.2018

 Utskrift E-post

Møtet blir avholdt i foreningen sine lokaler i Kvernaviken kl 19:00.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være levert  til styret i Os Seilforening innen 26.02.2018.

Treff: 1010