Referater fra årsmøtet

 Utskrift E-post

Da er referatet fra årsmøtet og medlemsmøtet lagt ut. Du må være innlogget for å kunne lese dem. Du finner dem  folder her

Treff: 1374

Saksdokumenter til årsmøtet

 Utskrift E-post

Saksdokumentene til årsmøtet er nå lagt ut.

NB!!! Får å lese disse må du være innlogget medlem.

Dokumentene finner du på Medlemssiden under "Styredokumenter - årsmøter - 2013" eller direkte til folder 2013

 

Styret

Treff: 1398

Kontaktinfo styret

 Utskrift E-post

Mailadresse

styret@os-seilforening.org

Styrets medlemmer 2020

Sverre Holm, leder
Geir Tennebekk, nestleder
Ingjerd Næsheim Monclair, sekretær
Per Aga, regattasjef
Hans-Olav Rognsvåg, havnesjef
Inge Nordstrønen, medlem
Ruth Birkeland Bjørø, medlem
Morten Rait, varamedlem

Treff: 11566

Innkalling årsmøtet

 Utskrift E-post

 Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

tirsdag 5. mars 2013 kl. 1900

i Kvernavika

 

Saksliste:

  1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent
  2. Årsmelding 2012
  3. Regnskap 2012
  4. Budsjett 2013
  5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter
  6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen
  7. Innkomne forslag
  8. Saker til årsmøte skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet (innen 19.02.2013).

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

 

Innkallingen kan du også laste ned her.

Styret

Treff: 1424

Velkommen til årsfest for Os Seilforening 2011

 Utskrift E-post

/pics/osarrsfest.png

Sett av Lørdag 29. Oktober, for då blir det fest i Oselvarnaustet Kl. 1930.
Her blir det pynta til fest der vi skal få ein trivelig kveld med god mat og drikke

Les mer: Velkommen til årsfest for Os Seilforening 2011

Treff: 1597

Flere artikler …

  1. Om oss