Årsmøte 2015 - saksliste

 Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

mandag 2. mars 2015 kl. 1900 i Kvernavika

Saksliste

1. Konstituering

A - Godkjenning av innkalling, saksliste, antall medlemmer som har stemmerett og eventuelt forretningsorden

B - valg av dirigent og referent

C – Valg av personer til underskriving av referatet

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014 med revisjonsrapport

4. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

         Orientering; ny prisstruktur

5. Innkomne forslag

6. Budsjett 2015

7.Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

Bruk av kranbil i Os seilforening

Båter, hengere eller annet utstyr som plasseres i Os seilforening

 

Innkomne forslag

Begrensning av tildekking av båter under vinterlagring

Forslag til avklaring / endring av havnereglement

 

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1699

Innkallling åsmøtet 2015

 Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Os Seilforening

Mandag 2. mars 2015

Saksliste

1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014

4. Budsjett 2015

5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

7.Innkomne forslag

        

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøte. Årsmelding og regnskap vil bli tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1599

Informasjon fra styret

 Utskrift E-post

Ny informasjon fra styremøtet 19. januar.

Det ser ut som lån til Sublift går i orden. Det er en del formelle ting som må på plass.

Det er ikke mulig å bestille plass på slippen før Subliften er på plass.

For at vi skal klare å få gjort alt som skal gjøres før Subliften kommer må alle medlemmer påregne økt antall dugnadstimer.

Mvh Styret

Treff: 1494

Medlemsmøte 4 februar 2015 kl 1900

 Utskrift E-post

På medlemsmøte blir det informasjon om:

  • Subliften og om dugnadsarbeid som må utføres.
  • Dugnader etter "Nina"
  • Ungdoms satsing? Samarbeid med Os Speideren. 

 

Kontrakten på Sublift er underskrevet og vi får den levert i april. For at alt skal bli ferdig i havna til Subliften kommer, og få ryddet opp etter stormen blir det dugnad hver lørdag fremover.

Medlemmene blir kalt inn bryggevis pr sms. Årsmøtet blir 2. mars.

Mvh Styret

Treff: 1507

Status sublift

 Utskrift E-post

Det var styremøte 5. januar.

Det jobbes videre med finansieringen.

Det er kontakt med selger i Sverige om pris og kontrakt.

Det skal foretas nye målinger i forhold til grunnarbeidet.

Det jobbes med å få samme bookingsystem som noen andre seilforeninger. At en selv kan gå inn å se når det er ledige tid for opptak av båt.

Neste styremøte er 26. januar.

Sett av dato 2. mars. Da blir det årsmøte i klubbhuset. 

Treff: 1863