Nytt fra styret uke 13 - 2015

 Utskrift E-post

Bryggene:

Det blir lagt en plan for opprustning av gjenstående arbeider etter stormen. Noe arbeid gjenstår her. Ikke alle båsene kan benyttes før dette er ordnet

Valen Marin er kontaktet for inspeksjon av fortøyningene til bryggene.

Sublift:

Arbeid med planering i sjø er startet, det er ujevnheter som må rettes før skinnene til subliften kan legges ut.

Mellomrommet mellom gamle skinner må støpes igjen slik at det blir jevn kjørefalte for subliften, Det blir kalt inn til dugnad for dette.

Subliften blir lastet opp for levering rett over påske og planlagt testkjøring i havna onsdag 15. april og torsdag 16 april.

Fredag 17 og lørdag 18. april blir de første båtene satt på sjøen med subliften om alt går etter planen.

Personell til opplæring for kjøring av subliften er plukket ut av styret.

Båtene må være klar for sjøsetting til fredag 17. april.

Det vil nok ta litt tid med de første båtene, men de blir tatt ut i rekkefølge etter hvor subliften kommer til å få løftet de opp.

Noen båter er plassert slik at subliften ikke kommer til, disse båtene blir satt ut med kranbil allerede 1. april. Aktuelle båteiere har fått beskjed.

Treff: 1280

Årsmøte 2015 - saksliste

 Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Det innkalles til årsmøte i Os Seilforening

mandag 2. mars 2015 kl. 1900 i Kvernavika

Saksliste

1. Konstituering

A - Godkjenning av innkalling, saksliste, antall medlemmer som har stemmerett og eventuelt forretningsorden

B - valg av dirigent og referent

C – Valg av personer til underskriving av referatet

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014 med revisjonsrapport

4. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

         Orientering; ny prisstruktur

5. Innkomne forslag

6. Budsjett 2015

7.Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

Bruk av kranbil i Os seilforening

Båter, hengere eller annet utstyr som plasseres i Os seilforening

 

Innkomne forslag

Begrensning av tildekking av båter under vinterlagring

Forslag til avklaring / endring av havnereglement

 

Årsmelding og regnskap blir lagt ut i nøstet, Kvernavika, og årsmelding blir lagt på hjemmesiden, www.os-seilforening.org , 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1539

Medlemsmøte 4 februar 2015 kl 1900

 Utskrift E-post

På medlemsmøte blir det informasjon om:

  • Subliften og om dugnadsarbeid som må utføres.
  • Dugnader etter "Nina"
  • Ungdoms satsing? Samarbeid med Os Speideren. 

 

Kontrakten på Sublift er underskrevet og vi får den levert i april. For at alt skal bli ferdig i havna til Subliften kommer, og få ryddet opp etter stormen blir det dugnad hver lørdag fremover.

Medlemmene blir kalt inn bryggevis pr sms. Årsmøtet blir 2. mars.

Mvh Styret

Treff: 1350

Innkallling åsmøtet 2015

 Utskrift E-post

ÅRSMØTE 2015

Os Seilforening

Mandag 2. mars 2015

Saksliste

1. Godkjenning av saksliste og valg av møteleder og referent

2. Årsmelding 2014

3. Regnskap 2014

4. Budsjett 2015

5. Fastsettelse av kontingenter og avgifter

6. Valg av tillitsmenn/kvinner. Forslag presenteres av valgkomiteen

7.Innkomne forslag

        

Forslag må være sendt styret senest 2 uker før årsmøte. Årsmelding og regnskap vil bli tilgjengelig for medlemmene seneste 1 uke før årsmøtet.

Styret

Treff: 1441

Informasjon fra styret

 Utskrift E-post

Ny informasjon fra styremøtet 19. januar.

Det ser ut som lån til Sublift går i orden. Det er en del formelle ting som må på plass.

Det er ikke mulig å bestille plass på slippen før Subliften er på plass.

For at vi skal klare å få gjort alt som skal gjøres før Subliften kommer må alle medlemmer påregne økt antall dugnadstimer.

Mvh Styret

Treff: 1351