Dokumenter til årsmøtet 2016

 Utskrift E-post

Du kan nå lese og laste ned dokumentene til årsmøtet. Du må være innlogget bruker for å se regnskapet. Dokumentene finner du i mappen her folder

Treff: 1669

Dagsorden årsmøtet 2016

 Utskrift E-post

ÅRSMØTE I OS SEILFORENING
MANDAG 29.2.2016 KL. 1900
Forslag til dagsorden.

SAK 1 - GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER
SAK 2 - GODKJENNING AV INNKALLING
SAK 3 - GODKJENNING AV SAKLISTEN
SAK 4 - GODKJENNING AV FORRETNINGSORDEN
SAK 5 - VALG AV DIRIGENTER, SEKRETÆRER, UNDERSKRIVE REFERATET OG TELLEKORPS
SAK 6 - ÅRSBERETNINGER MED RAPPORTER 2015
SAK 7 - ÅRSREGNSKAP 2015
SAK 8 – FORSLAG
SAK 9 – MEDLEMSSKAP/PRISER
⦁    Medlemskap
⦁    Kostnader/priser for bruk av havna
SAK 9 - BUDSJETT
SAK 10 – VALG
⦁    STYRET
⦁    REVISOR

Treff: 1460

Fremdrift - Sublift

 Utskrift E-post

Det går fremover med Sublift utkjøring

Treff: 1848

Årmøtet 2016

 Utskrift E-post


Årsmøte i Os Seilforening


Os Seilforening kallar inn til årsmøte mandag 29 februar 2016 kl. 1900 i Seilforeningen sine lokaler i Kvernevika.
Saker som medlemmer ynskjer å tatt opp på årsmøtet, må sendast skriftleg til styret seinast innan måndag 15.2.2016.
Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil vere gjort tilgjengeleg for medlemmene på heimesida til Os Seilforening og i klubblokalet i Kvernevika seinast ei veke før årsmøtet

Velkommen til årsmøte!
Styret i Os Seilforening

Treff: 1551

Nytt fra styret uke 13 - 2015

 Utskrift E-post

Bryggene:

Det blir lagt en plan for opprustning av gjenstående arbeider etter stormen. Noe arbeid gjenstår her. Ikke alle båsene kan benyttes før dette er ordnet

Valen Marin er kontaktet for inspeksjon av fortøyningene til bryggene.

Sublift:

Arbeid med planering i sjø er startet, det er ujevnheter som må rettes før skinnene til subliften kan legges ut.

Mellomrommet mellom gamle skinner må støpes igjen slik at det blir jevn kjørefalte for subliften, Det blir kalt inn til dugnad for dette.

Subliften blir lastet opp for levering rett over påske og planlagt testkjøring i havna onsdag 15. april og torsdag 16 april.

Fredag 17 og lørdag 18. april blir de første båtene satt på sjøen med subliften om alt går etter planen.

Personell til opplæring for kjøring av subliften er plukket ut av styret.

Båtene må være klar for sjøsetting til fredag 17. april.

Det vil nok ta litt tid med de første båtene, men de blir tatt ut i rekkefølge etter hvor subliften kommer til å få løftet de opp.

Noen båter er plassert slik at subliften ikke kommer til, disse båtene blir satt ut med kranbil allerede 1. april. Aktuelle båteiere har fått beskjed.

Treff: 1466