Styret i Os seilforening ønsker alle sine medlemmer et godt nytt år

 Utskrift E-post

Styret vil jevnlig informere vedrørende innkjøp av Sublift og andre oppgaver som må utføres i seilforeningen. Styret har fordelt oppgavene slik:

 

  • Finansopplegg, prisstruktur og lån til finansiering av slippløsning. Eivind Solberg
  • Forhandling og kontrakt Arthur Brekke
  • Grunnarbeid for slippløsning Oddvar Nybrot
  • Flytebrygge og opplegg med fremkomst til flytebrygge ved Sublift ved opptak Stig Kjørsvik
  • Opplæring Sublift og drift av Sublift med rapportering av slippoppdrag Paul Mehammer
  • Informasjon om framdrift i prosjektene Marianne Opstvedt

 

Er det noe dere lurere på er det bare å ta kontakte.

mvh Styret

Treff: 1513

Agenda/Saksliste - Ekstraordinært årsmøte 2014

 Utskrift E-post

Ekstraordinært årsmøte tirsdag 9.12.2014 Kl 1900

Agenda

1. Godkjenne de frammøtte representantene

2. Godkjenning av Agenda og innkalling, varsling utført og at EO-årsmøte er lovlig satt

3. Valg av :

  • Dirigent
  • Valg av referent;
  • Valg av hvem som skal underskrive møteprotokoll
  • Valg av Tellekorps (1-2 person)  4. Sak nr 1, til behandling, jfr også innkallingen.   

Fullmakter, se eget dokument
Endring av investeringsbudsjett – fullmakt til styre om å videreføre planlagt investering i alternativ slipp/løsning for opptak/utsetting av båter i Os Seilforening. Å implementere en formålstjenlig finansiering bestående av egenkapital, lån og prisstruktur for foreningens medlemmer

5. Sak 2 til behandling

Kontroll og innsyn, se eget dokument
Under forutsetning av flertallsvedtak i sak 1, innstiller styret et forslag om  midlertidig ordning med valg av 2 observatører som skal følge styrets anvendelse og implementering av de ekstra ordinære fullmakter som er gitt.

6. Avslutning med opplysninger fra styret.

Treff: 1821

Innkalling til Medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte

 Utskrift E-post

Det kalles herved inn til medlemsmøte og ekstraordinært årsmøte i Os Seiforening.

Dato og klokkeslett for medlemsmøte : 1 desember 2014 kl 1900

Dato og klokkeslett for ekstraordinært årsmøte: 9 desember 2014 kl 1900


Sted vil begge dager være klubbhuset i Kvernavika.

 Saken gjelder fullmakt til innkjøp av sub-lift

Informasjons grunnlag for møtene finner du pdf pdf pdf her

Treff: 1654

Agenda for ekstraordinært årsmøte 2014

 Utskrift E-post

Agenda for ekstra ordinært årsmøte er blitt revidert. Du kan laste ned/lese den pdf her

Treff: 1568

Årsfest

 Utskrift E-post

Årsfest i Oselvarnaustet.Lørdag 25. Oktober kl 19.00
 

Menyen for kvelden:

Raspeballer med saltkjøtt++

Dessert

Kaffe og kaker

 

Program

Premieutdeling for årets trimmingsseilaser.

Dans

 

Pris 300,- pr. person (betales kontant ved oppmøte)

inkluderer velkomstdrink, mat med drikke til

Det blir og salg av drikkevarer til kostpris

(kun kontant betaling).
 

Påmelding:

Marianne Opstvedt sms 41208321, eller mail : marianne@opstvedt.com
 

Frist fredag 17. oktober

Festkomiteen

Janet, Karen, Marianne

Treff: 1640