Viktig for nattseilas

 Utskrift E-post

Prinsippet er følgende:
Når en sjøfarende stevner mot en fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød.
Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

Les mer her


Treff: 459

Båtparade 17.mai

 Utskrift E-post

17. mai arrangeres det båtparade i Byfjorden. For påmelding se Båtparade 17. mai

Treff: 487

Årsmøtet I Os Seilforening utsettes igjen

 Utskrift E-post

Årsmøtet i Os Seilforening UTSETTES EN GANG TIL

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 13. apri er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 3 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til onsdag 28. april kl. 1900. Møtested bekreftes senere.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 874

Saksliste Årsmøtet 2021

 Utskrift E-post

Til medlemmer i Os Seilforening 20.04.2021


Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Os Seilforening
Styret viser til innkalling til årsmøte av 20.02.2021 og 03.04.2021

Årsmøtet avholdes den 28.04.2021 utenfor Klubbhuset i Kvernavika

Under følger saklisten for årsmøtet:

 1.  Godkjenne de stemmeberettigete
 2.  Godkjenne innkallingen
 3.  Godkjenne saklisten
 4.  Godkjenne forretningsorden
 5.  Velge dirigent
 6.  Velge referent
 7.  Behandle idrettslagets årsberetning
 8.  Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 9.  Behandle forslag og saker
 10.  Fastsette medlemskontingent
 11.  Vedta idrettslagets budsjett
 12.  Valg:
  1. Styreleder
  2. Nestleder
  3. Styremedlemmer og varamedlemmer
  4. o revisorer
  5. Leder og to medlemmer til valgkomiteen
  6. To medlemmer til kontrollkomiteen.

 

Følgende dokumenter finner du under "Styredokumenter" på Medlemssiden. NB! Du må være innlogget for å se disse

 

Styrets forslag til forretningsorden

Idrettslagets årsmelding

Regnskap med revisors beretning

Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer

Styrets forslag til medlemskontingent [og eventuelt treningsavgifter, eller vedtak om fullmakt] og
prisliste

Styrets forslag til budsjett (tilbud fra Jamax på flytebrygger og utriggere vedlagt, pris ex moms).

Treff: 623

Årsmøtet I Os Seilforening utsettes

 Utskrift E-post

Hei alle sammen!

Utsiktene for at vi kan avholde årsmøtet 2021 som planlagt den 23. mars er ikke gode. Med håp om at Covid -19 situasjonen bedrer seg i løpet av de kommende 4 uker, utsettes herved årsmøtet i Os Seilforening til tirsdag 13. april kl. 1900. Møtested fremdeles Kløvertunet, Osøyro.

Med vennlig hilsen,
Styret.

Treff: 900