Medlemsmøte 4 februar 2015 kl 1900

 Utskrift E-post

På medlemsmøte blir det informasjon om:

 • Subliften og om dugnadsarbeid som må utføres.
 • Dugnader etter "Nina"
 • Ungdoms satsing? Samarbeid med Os Speideren. 

 

Kontrakten på Sublift er underskrevet og vi får den levert i april. For at alt skal bli ferdig i havna til Subliften kommer, og få ryddet opp etter stormen blir det dugnad hver lørdag fremover.

Medlemmene blir kalt inn bryggevis pr sms. Årsmøtet blir 2. mars.

Mvh Styret

Treff: 958

Informasjon fra styret

 Utskrift E-post

Ny informasjon fra styremøtet 19. januar.

Det ser ut som lån til Sublift går i orden. Det er en del formelle ting som må på plass.

Det er ikke mulig å bestille plass på slippen før Subliften er på plass.

For at vi skal klare å få gjort alt som skal gjøres før Subliften kommer må alle medlemmer påregne økt antall dugnadstimer.

Mvh Styret

Treff: 932

Styret i Os seilforening ønsker alle sine medlemmer et godt nytt år

 Utskrift E-post

Styret vil jevnlig informere vedrørende innkjøp av Sublift og andre oppgaver som må utføres i seilforeningen. Styret har fordelt oppgavene slik:

 

 • Finansopplegg, prisstruktur og lån til finansiering av slippløsning. Eivind Solberg
 • Forhandling og kontrakt Arthur Brekke
 • Grunnarbeid for slippløsning Oddvar Nybrot
 • Flytebrygge og opplegg med fremkomst til flytebrygge ved Sublift ved opptak Stig Kjørsvik
 • Opplæring Sublift og drift av Sublift med rapportering av slippoppdrag Paul Mehammer
 • Informasjon om framdrift i prosjektene Marianne Opstvedt

 

Er det noe dere lurere på er det bare å ta kontakte.

mvh Styret

Treff: 968

Status sublift

 Utskrift E-post

Det var styremøte 5. januar.

Det jobbes videre med finansieringen.

Det er kontakt med selger i Sverige om pris og kontrakt.

Det skal foretas nye målinger i forhold til grunnarbeidet.

Det jobbes med å få samme bookingsystem som noen andre seilforeninger. At en selv kan gå inn å se når det er ledige tid for opptak av båt.

Neste styremøte er 26. januar.

Sett av dato 2. mars. Da blir det årsmøte i klubbhuset. 

Treff: 1243

Agenda/Saksliste - Ekstraordinært årsmøte 2014

 Utskrift E-post

Ekstraordinært årsmøte tirsdag 9.12.2014 Kl 1900

Agenda

1. Godkjenne de frammøtte representantene

2. Godkjenning av Agenda og innkalling, varsling utført og at EO-årsmøte er lovlig satt

3. Valg av :

 • Dirigent
 • Valg av referent;
 • Valg av hvem som skal underskrive møteprotokoll
 • Valg av Tellekorps (1-2 person)  4. Sak nr 1, til behandling, jfr også innkallingen.   

Fullmakter, se eget dokument
Endring av investeringsbudsjett – fullmakt til styre om å videreføre planlagt investering i alternativ slipp/løsning for opptak/utsetting av båter i Os Seilforening. Å implementere en formålstjenlig finansiering bestående av egenkapital, lån og prisstruktur for foreningens medlemmer

5. Sak 2 til behandling

Kontroll og innsyn, se eget dokument
Under forutsetning av flertallsvedtak i sak 1, innstiller styret et forslag om  midlertidig ordning med valg av 2 observatører som skal følge styrets anvendelse og implementering av de ekstra ordinære fullmakter som er gitt.

6. Avslutning med opplysninger fra styret.

Treff: 1260